ReadyPlanet.com
dot dot
dot
รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นเศรษฐศาสตร์ มช
dot
bulletรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
dot
ทำเนียบศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์ มช
dot
bulletรายชื่อศิษย์เก่าเสดสาด
bulletรวมรูปถ่าย@อีคอนทุกรุ่น
dot
@ CMU
dot
bulletเรื่องขำๆ กับมอชอ
dot
@ Chiangmai
dot
bulletรวมย่าน Shop @ Chill
bulletเที่นวสบายๆ เสาร์ อาทิตย์
bullet สิ่งพิมพ์@ เชียงใหม่
dot
Link
dot
bulletรวมมิตร@ลิงค์เสดสาด
dot
ลงทะเบียนศิษย์เก่าเสดสาด
dot
bulletลงทะเบียนศิษย์เก่าออนไลน์ได้ที่นี่
dot
รับข่าวสารอีคอน

dot
bulletเสดสาด มอชอ
dot
ร้านพี่ๆ น้อง ชาวเสดสาด มช
dot
bulletรายชื่อร้าน


คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Facebook  เสดสาด มช


ข่าวประชาสัมพันธ์ "โครงการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดีเด่น 2562 " article

 ขอเชิญชวนเพื่อนๆศิษย์เก่าทุกท่านร่วมกัน สรรหาคนดีคนเก่ง ของเศรษฐศาสตร์เพื่อคัดเลือกผู้ที่จะเป็นแนวทางให้ศิษย์เก่า

และนักศึกษาปัจจุบันได้ยึดถือเป็นแบบอย่างต่อไป
( คณะอนุกรรมการคัดเลือก ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี2562 สมาคมเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
โครงการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี2562
> คุณสมบัติ : 
- สำเร็จการศึกษาจากภาควิชาคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปริญญาตรีหรือปริญญาโท 
- เป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่การงานได้เป็นอย่างดีมีความสำเร็จ เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ในวงการวิชาชีพนั้นๆ หรือ 
- มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของภาควิชา / คณะเศรษฐศาสตร์และหรือ ชมรม/สมาคม นักศึกษาเก่า หรือ 
- ผู้ที่ได้ทำคุณประโยชน์อุทิศตนให้กับสังคม เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน
> สาขาวิชาชีพในการคัดเลือก: 
1. สาขาวิชาการ / บริหารองค์กรการศึกษา 
2. สาขาบริหารราชการ / รัฐกิจ
3. สาขาบริหารธุรกิจ / องค์กรเอกชน
4. สาขาบริการสังคม / การอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวม
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
> การเสนอรายชื่อ ได้หลากหลายช่องทางดังนี้
1.ผู้เสนอสามารถ  Download  แบบเสนอชื่อนักศึกษาเก่าเศรษฐศาสตร์ มช ดีเด่น ประจำปี 2562   ได้ที่    www. econ-cmu.com  หรือ 
2. คลิ๊ก แบบเสนอชื่อนักศึกษาเก่าเศรษฐศาสตร์ มช ฯ ออนไลน์ ที่ https://forms.gle/hNKrm1dVNZudTbv58 หรือ 
3.ส่งประวัติรายชื่อ ได้ที่คุณ จีรวรรณ ทางโทรศัพท์ 081-643-4976 อีเมล์w_jeerawan@yahoo.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
>ระยะเวลาการดำเนินการ
1. กำหนดส่งรายชื่อและประวัติภายในวันที่15 ตุลาคม 2562
2. คณะอนุกรรมการนำเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการบริหารสมาคม ภายในวันที่30 ตุลาคม 2562
3. คณะกรรมการบริหารสมาคม พิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่15 พฤศจิกายน 2562
4. ประกาศเกียรติคุณ และรับมอบโล่ห์เกียรติยศในงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี2562 วันเสาร์ที่23 พฤศจิกายน 2562
 
> สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ :   
คุณพินิจ 081-911-3833                           คุณผ่องพรรณ (แหว้น) 086-621-0835
คุณลภณ (ตัน) 089-961-6878                  คุณพรประสิทธิ์ (หนุ่ม) 081-760-4005
 
 
 
Download  แบบเสนอชื่อนักศึกษาเก่าเศรษฐศาสตร์ มช ดีเด่น ประจำปี 2562   ได้ที่ 
 
คลิ๊ก !!! 
 
หรือ 
 
แบบเสนอชื่อนักศึกษาเก่าเศรษฐศาสตร์ มช ฯ ออนไลน์ ได้ที่นี่
https://forms.gle/hNKrm1dVNZudTbv58 
 
 
 
 ECON CMU News & Events

สั่งซื้อ (Pre-order) เสื้อครบรอบ 55 ปี มช. article
Smart SME Fair 2016 article
เสื้อที่ระลึกงานเลี้ยงประจำปี ECON CMU 2016 article
ข่าวประชาสัมพันธ์ "โครงการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดีเด่น 2559 " articleCopyright © 2011 All Rights Reserved.