ReadyPlanet.com
dot dot
เที่นวสบายๆ เสาร์ อาทิตย์

 

ไห้วพระเก้าวัด เชียงใหม่ ย้อนอดีตเวียงกุมกาม ถนนคนเดินวัวลาย 

Changmai -Special: ทำบุญเก้าวัด
ในที่สุดปีเสือดุก็ผ่านพ้นไปให้เราได้ต้อนรับปีใหม่ปีกระต่ายแห่งพุทธศักราช 2554 กันแล้ว ช่วงเดือนมกราคมซึ่งเป็นเดือนแรกแห่งปีไม่เพียงเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองปีใหม่ แต่ยังเป็นช่วงเวลาแห่งการ เริ่มต้นอีกด้วย เชื่อกันว่า การเริ่มต้นที่ดีคือส่วนหนึ่งของความสำเร็จกิจกรรมการไหว้พระ 9 วัดจึงได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเป็นมงคลให้กับชีวิตและเป็นแรงบันดาลใจให้ริเริ่มทำในสิ่งใหม่ๆ
 
วันนี้ CPOP Mag พร้อมด้วยน้องปอย เบญญาธุระกิจ จะพาเพื่อนๆ ออกทัวร์ทำบุญ ไหว้พระ ขอพรเพื่อเป็นการรับปีใหม่กันตามวัดที่มีนามเป็นมงคลต่างๆ ทั้ง 9 วัดของจังหวัดเชียงใหม่ อันได้แก่
วัดเชียงยืน วัดเชียงมั่น วัดพระสิงห์วรมหาวิหารวัดเจดีย์หลวง วัดดับภัย วัดดวงดี วัดหมื่นเงินกอง วัดลอยเคราะห์ และวัดชัยมงคล 
โดยวัดทั้ง 9 แห่ง เป็นวัดที่เป็นที่รู้จักกันดีในเชียงใหม่สามารถเดินทางไปครบทุกวัดได้ภายในเวลา 1 วันเนื่องจากวัดส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตคูเมืองด้านในและวัดที่อยู่รอบนอกคูเมืองก็ตั้งอยู่ไม่ไกลมากนักทำให้เดินทางได้สะดวกไม่ว่าจะด้วยรถยนต์ มอเตอร์ไซด์ หรือกระทั่งการปั่นจักรยาน พร้อมแล้วก็ลุยกันเลย!
 
พร้อมแล้วก็ลุยกันเลย!
 
No.1 วัดเชียงมั่น
วัดเชียงมั่นเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์มังราย ในปี พ.ศ.1840 พระองค์ทรงโปรดให้สร้างพระอารามขึ้น ณ บริเวณพระตำหนักเวียงเล็กอันเคยเป็นที่ปลูกสร้างที่ประทับชั่วคราว ทรงตั้งพระนามว่า วัดเชียงมั่นและพระองค์ทรงสร้างพระเจดีย์ กุฎิสงฆ์และพระวิหารวัดเชียงมั่นนั้นเป็นพระอารามแห่งแรกที่พญามังรายทรงสร้างขึ้นภายในกำแพงเมืองสิ่งก่อสร้างภายในวัดก็ได้ชำรุดทรุดโทรมลงไปตามกาลเวลาแต่ก็ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์จากกษัตริย์ที่ปกครองล้านนาสืบต่อมา
  
No.2 วัดเชียงยืน
วัดเชียงยืนเป็นวัดเก่าแก่โบราณวัดหนึ่งของเชียงใหม่ที่ไม่ปรากฎช่วงเวลาก่อสร้างในสมัยโบราณ วัดนี้มีความสำคัญมากโดยท้าวพระยามหากษัตริย์ที่จะมาครองเมืองเชียงใหม่หรือในยามสงครามที่จะต้องออกรบราข้าศึกและนำทัพกลับมาแล้วจะต้องมาเปลี่ยนเครื่องฉลองพระองค์และทำพิธีสักการะบูชาพระประธานในพระวิหารนามว่าพระสัพพัญญูเจ้าก่อนจะเข้าเวียง สืบต่อมาในปัจจุบันพุทธศาสนิกชนนิยมมาสักการะบูชาเพื่อให้เกิดสิริมงคล คู่กับวัดเชียงมั่นเพื่อให้ได้ความหมายที่ว่า มั่นคง ยั่งยืน
 
 
 
No.3 วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร แต่เดิมมีชื่อว่าวัดลีเชียงเป็นพระอารามของนครเชียงใหม่มาแต่โบราณกาล ประมาณ 700 ปีเศษเพระเจ้าผายูผู้ครองเมืองเชียงใหม่เป็นผู้สร้างต่อมารัชสมัยพระเจ้าแสนเมืองมาครองนครเชียงใหม่เจ้ามหาพรหมได้เชิญพระพุทธสิหิงค์มาจากเจ้าเมืองกำแพงเพชรเพื่อถวายแด่พระเจ้าแสนเมืองแต่พอราชรถมาถึงวัดนี้ มีเหตุให้ต้องอัญเชิญให้ประดิษฐานไว้ที่นี่จึงได้ชื่อเพิ่มว่า วัดลี่เชียงพระต่อมาเรียกกันว่า วัดพระสิงห์นอกจากนี้มีพระพุทธรูปองค์สำคัญอีกองค์คือ พระเจ้าทองทิพย์
 
No.4 วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่ที่สำคัญอีกแห่งของเชียงใหม่ เมื่อปีพ.ศ.2088 เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ ทำให้ส่วนยอดของพระเจดีย์พังทลายลงพระเจดีย์องค์นี้นับเป็นพระเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่สิ่งสำคัญนอกจากพระเจดีย์หลวง คือเป็นสถานที่ตั้งเสาอินทขิลซึ่งแต่เดิมตั้งอยู่ที่วัดสะดือเมือง เมื่อพระเจ้ากาวิละฟื้นฟูเมืองเชียงใหม่ได้โปรดย้ายเสาอินทขิลมาไว้วัดแห่งนี้
 
 
No.5 วัดดับภัย
วัดดับภัย เดิมชื่อ วัดอภัยหรือ วัดตุงกระด้างมีตำนานเล่าว่าเมื่อพญาอภัยล้มป่วยทำการรักษาอย่างไรก็ไม่ทุเลาจึงตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าหลวงพ่อดับภัย อาการเจ็บป่วยก็หายไปพลันพญาอภัยจึงให้บริวารลูกหลานตั้งบ้านเรือนบริเวณวัด และบูรณะปฏิสังขรณ์จึงเรียกชื่อใหม่ว่าวัดดับภัย วัดแห่งนี้มีบ่อน้ำอยู่หน้าวิหารเชื่อว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่วัดมีพระพุทธรูปดับภัย (หลวงพ่อดับภัย) ศิลปะเชียงแสน เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืององค์หนึ่งของนครเชียงใหม่
No.6 วัดดวงดี
ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่กล่าวถึงวัดดวงดี เมื่อ พ.ศ.2304 พระภิกษุวัดนี้ได้รับนิมนต์ให้ขึ้นครองเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่เชียงใหม่เป็นอิสระก่อนที่พม่าจะกลับเข้ามาปกครองอีกครั้งหนึ่ง ต่อมา พ.ศ.2362 สมัยพระญาธรรมลังกา เจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ 2 ได้มีการบูรณะและฉลองสมโภชภายในวัดมีวิหารและหอธรรม ประดับด้วยไม้แกะสลักปิดทองที่สวยงาม
 
 
No.7 วัดหมื่นเงินกอง
วัดหมื่นเงินกองเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์มังรายในรัชกาลของท้าวสองแสนนาหรือพญากือนา กษัตริย์นครพิงค์เชียงใหม่กษัตริย์องค์ที่ 6 เมื่อ จุลศักราช 701-735 (ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 1882 – 1916) หมื่นเงินกองเป็นชื่อของ มหาอามาตย์ ตำแหน่ง ขุนคลังท่านหนึ่งในรัชกาลของพญากือนาพระองค์ทรงโปรดให้มหาอำมาตย์หมื่นเงินกองผ้าขาวยอดและผ้าขาวลาย พร้อมทั้งบริวารไปอาราธนาพระสุมนเถระจากเมืองสุโขทัยมาเผยแพร่ศาสนาในล้านนาเมื่อ พ.ศ. 1913 จากหลักฐานดังกล่าวมหาอำมาตย์หมื่นเงินกองคงสร้างวัดนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ตนเองต่อมาชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า วัดมะยมกองบ้างแต่ก็มีชื่อที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าวัดหมื่นเงินกองตราบทุกวันนี้ มาที่วัดนี้อย่าลืมแวะสักการะพระพุทธไสยอาสน์ (พระนอน) และพระธาตุประจำปีเกิดด้วยนะ
 
 
 
No.8 วัดลอยเคราะห์
วัดลอยเคราะห์ เดิมชื่อว่าวัดร้อยข้อ (วัดฮ้อยข้อ) สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้ากือนา แต่เมื่อสมัยปลายราชวงศ์มังรายพม่าตีล้านนาได้และเข้ามาปกครองซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้บูรณะปฏิสังขรณ์อีกวัดนี้จึงทรุดโทรมลงตามลำดับจนกระทั่งต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระองค์ได้โปรดให้พระยากาวิละเข้ามาปกครองล้านนาและตั้งเชียงใหม่ขึ้นมาใหม่ภายหลังจากที่ร้างไปถึง 20 ปีพระองค์ทรงบูรณะซ่อมแซมเมืองให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และเฉลิมนามเมืองใหม่ว่ารัตนติงษาอภินวบุรีศรีเชียงใหม่ต่อมาพระเจ้าเชียงใหม่ยกทัพไปตีนครเชียงแสนซึ่งขณะนั้นพม่ายึดครองอยู่แล้วกวาดต้อนผู้คนชาวเชียงแสนมาไว้ที่เชียงใหม่เพื่อเพิ่มพลเมืองเชียงใหม่ให้มากขึ้นและโปรดให้ชาวเชียงแสนตั้งบ้านเรือนอยู่  เวียงชั้นนอกด้านขวาของประตูท่าแพทางทิศตะวันออกของเมืองเชียงใหม่ และได้บูรณะวัดร้อยข้อแล้วเอาชื่อวัดจากเมืองเชียงแสนมาตั้งชื่อ วัดร้อยข้อว่าวัดลอยเคราะห์
 
 
No.9 วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล จุดหมายปลายทางของทริปเราในครั้งนี้ ภายในวัดมีพระพุทธชัยมงคลรูปปางมารวิชัยก่ออิฐหรือลงรักปิดทองเป็นพระประธานภายในวิหารซึ่งจำลองแบบมาจากฝาผนังหลังด้านพระประธาน มีธรรมมาสน์ไม้สักแกะสลักรูปนาค ๗ เศียร สร้างในปี พ.ศ. ๒๔๗๖มีพระพุทธรูปไม้สักปางเปิดโลกมีอายุประมาณ ๕๐๐ ปีซึ่งได้มาจากวัดกิตินอกจากชื่อของวัดที่เป็นมงคล ซึ่งหมายถึง ชัยชนะแล้วเรายังสามารถทำทานด้วยการปล่อยชีวิตสัตว์ได้อีกด้วยเนื่องจากวัดชัยมงคลอยู่ติดกับแม่น้ำปิง ทำให้เหมาะแก่การปล่อยสัตว์น้ำหลากชนิดขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลโดยสามารถหาซื้อสัตว์มาปล่อยได้จากประตูวัดทางทิศเหนือแต่ละร้านจะมีความหมายของการปล่อยสัตว์พร้อมบทสวดปล่อยชีวิตสัตว์ให้เราด้วย
หมายเหตุ   : โปรแกรมเที่ยวไม่รวมบัตรเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ

 

ที่มา : http://cpopmag.com/

 

 

ตลาดนัดจีนฮ่อ เชียงใหม่ของกินหน้าตาแปลก ๆ สินค้าจากจีน เหมือนเดินในยูนานจริงๆ

ตลาดจีนฮ่อ ตลาดวัฒนธรรมใจกลางเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ตั้งอยู่ที่ ด้านหลังกาแลไนท์บาซาร์ ถนนช้างคลาน ตรงข้ามกับสุเหร่าบ้านฮ่อ
เวลา 05.00 - 13.00 น. ทุกวันศุกร์ และวันอังคาร
พบกับสินค้าหลากหลาย จากจีนยูนาน ผักสดจากดอยอ่างขาง อาหารไทยใหญ่ อาทิเช่น ข้าวปุ๊กงา ข้าวแรมฟืน เนื้อน้ำค้าง และอื่นๆอีกมากมาย

http://topicstock.pantip.com/blueplanet/topicstock/2010/01/E8814688/E8814688.html

http://clip.ruammid.com/video-m4HNvh1f9K4--ตลาดจีนยูนาน-ข้าวปุกงาดำ.html

 

 

 

ถนนคนเดินวัวลาย  ( วันเสาร์ )

ยินดีต้อนฮับสู่ ถนนคนเดิน ตี้วัวลาย เจียงใหม่ น่ะจ้าววว มีตุ๊ก ๆ วันเสาร์ เย็น ๆ จ่นก้ำ จ่นมืด ม่วนขนาด มีตั๊งของกิ๋นลำ ๆ ของฝาก แฮนด์เมด น่าฮัก ๆ ขนาด เจิญจวนแขกแก้ว ตุ๊กผู้ ตุ๊กคนเน่อจ้าวววววว

ถนนคนเดินวัวลาย หรือถนนคนเดินวันเสาร์ ซึ่งเป็นถนนคนเดินที่ได้ชื่อว่า ถนนคนเดินสายวัฒนธรรม

ถนนคนเดินวัวลายนั้น เป็น ตลาดนัดขายของของพ่อค้าแม่ค้าที่มีขึ้นในตอนเย็นของทุกวันเสาร์ซึ่งจะเหมือนกับถนนคนเดินวันอาทิตย์ แต่ต่างกันตรงที่ ถนนคนเดินวัวลายนั้น จะเน้นสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวเชียงใหม่ โดยเ้ฉพาะเครื่องเงิน ซึ่งเป็น สิ่งเชิดหน้าชูตา ของชาวชุมชนวัวลายเลยก็ว่าได้

นอกจาก เครื่องเงิน และสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวเชียงใหม่แล้ว ถนนคนเดินวัวลาย ยังมีสินค้าอื่นๆให้เลือกซื้อมากมาย โดยจะเป็นสินค้าแฮนเมด สวยๆ เก๋ๆ  อาหารพื้นเมือง รวมไปถึงสินค้าสมัยใหม่ เช่น เสื้อยืด ของเล่น ก็มีให้เลือกซื้อ

ดังนั้น ถ้าใครที่ต้องการสัมผัสกลิ่นอายวัฒนธรรมของเชียงใหม่ และ เลือกซื้อสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวเชียงใหม่ ตลอดจน ต้องการสินค้าแฮดเมดเก๋ๆ หรือสินค้าสมัยใหม่ที่ราคาไม่แพง  ห้ามพลาด ถนนคนเดินวัวลาย หรือถนนคนเดินวันเสาร์ เลย

ก่อนจะจบ บทความแนะนำ ถนนคนเดินวัวลาย ในครั้งนี้ทาง TourTookTee แอบรู้มาว่า เพื่อนๆจะชอบในเรื่องของอาหารการกิน เป็นพิเศษ คราวนี้เลยขอแนะนำ อาหารขึ้นชื่อของ ถนนคนเดินวัวลาย ซึ่งทุกคนที่มายัง ถนนคนเดินวัวลาย (วันเสาร์) จะต้องแวะซื้อ กันแทบทุกคน

อาหารชนิดนั้นได้แก่ ไข่่ป่าม กับ หมูปิ้ง...อาหารยอดฮิต ณ ถนนคนเดิน วัวลาย

มาคนเดินวัวลายทีไรก็ต้องซื้อไข่ป่าม กินทุกที โดยร้านไข่ป่ามนั้น มีชื่อว่า ไข่ป่าม ลุงแว่น ลองเดินหากันดูนะ  โดยไข่ป่ามนั้น จะมีลักษณะเป็นไข่ปิ้งเป็นแผ่นๆ คล้ายๆไข่เจียวนั่นแหล่ะ  แต่หนา และเล็กกว่า  มีหลายหน้านะ ทั้งหน้าไข่มดแดง  เห็ดหอม  ปลาหมึก  ไข่ผึ้ง

ส่วนร้านหมูปิ้งสุดอร่อย นั้น ดูเหมือนว่าจะธรรมดาเนอะ สำหรับหมูปิ้ง  แต่เจ้านี้ ไม่ธรรมดาเลย ลองไทดสอบรสชาติกันดูได้ กับ ร้านหมูปิ้งสุโขทัย...

นอกจากนี้ยังมีอาหารอร่อยๆอีกมากเลย ถ้ามีโอกาสได้ไปเชียงใหม่ อย่าลืมไปแวะกันดูนะ   ซึ่งนอกจากอาหารจะอร่อยแล้ว ยังมีของพื้นเมือง ของดีไซน์เก๋ๆให้เลือกซื้อแบบสบายอารมณ์อีกด้วย

http://www.thaiweekender.com/index.php/walkingstreet/Page-3.html

http://www.taklong.com/pictpost/show-pictpost.php?No=138188

วัดศรีสุพรรณอุโบสถที่ทำด้วยเงินทั้งหลัง

http://clip.ruammid.com/video--g92cDDwD5w--ถนนคนเดินวัวลาย-เชียงใหม่-www-moohin-com.html 

http://clip.ruammid.com/video-gDTm9yYJ4iQ--ถนนคนเดินวัวลาย-เชียงใหม่-www-moohin-com.html
 dot
รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นเศรษฐศาสตร์ มช
dot
bulletรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
dot
ทำเนียบศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์ มช
dot
bulletรายชื่อศิษย์เก่าเสดสาด
bulletรวมรูปถ่าย@อีคอนทุกรุ่น
dot
@ CMU
dot
bulletเรื่องขำๆ กับมอชอ
dot
@ Chiangmai
dot
bulletรวมย่าน Shop @ Chill
bulletเที่นวสบายๆ เสาร์ อาทิตย์
bullet สิ่งพิมพ์@ เชียงใหม่
dot
Link
dot
bulletรวมมิตร@ลิงค์เสดสาด
dot
ลงทะเบียนศิษย์เก่าเสดสาด
dot
bulletลงทะเบียนศิษย์เก่าออนไลน์ได้ที่นี่
dot
ร้านของพี่ๆน้องๆ Econ CMU
dot
bulletรายชื่อร้านพี่ๆน้องๆ Econ บางส่วน
bulletร้านกาแฟ analog house cafe n’ craft
bulletร้าน มอร์หม้อไฟ
bulletร้านแม่หญิงใหญ่
bulletน้ำพร​ิกปลาสลิดแม่เภา
dot
รับข่าวสารอีคอน

dot
dot
dot


คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Facebook  เสดสาด มช


Copyright © 2011 All Rights Reserved.