ReadyPlanet.com
dot dot
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 11 article

  

รุ่น
รหัส
คำนำหน้า
ชื่อ
นามสกุล
11
114000
คุณ
จิตรา   
อัชราทิมลพันธ์
11
114000
คุณ
สุจี   
นรินทร ณ อยุธยา
11
114401
คุณ
กรองแก้ว
อุทัยเฉลิม
11
114402
คุณ
กรรณิการ์
นิลกำแหง
11
114403
คุณ
จาตุรันต์
องคณานุวงศ์
11
114404
คุณ
จำเริญ
เพียรเพิ่มภัทร
11
114406
คุณ
ฉันทนา
ทวีผล
11
114407
คุณ
ชาลี
ศุขวัฒน์
11
114408
คุณ
ไชยณรงค์
สุนทโรยาน
11
114409
คุณ
ฐานันดร์
จำปาเทศ
11
114410
คุณ
ดวงเดือน
สิทธิเขตต์
11
114411
คุณ
ถาวร
สุขพันธุ์
11
114412
คุณ
ทรงศักดิ์
มธุรพจน์
11
114413
คุณ
ธงชัย
ทุนคำ
11
114414
คุณ
นริสร์
ศรเตชะวิวัฒน์
11
114415
คุณ
ศรีนิตย์
บุญทอง
11
114416
คุณ
นิยา
สุไลมาน
11
114417
คุณ
บัณฑิต
ศรีนุรักษ์
11
114418
คุณ
ประพนธ์
ตุวิชรานนท์
11
114419
คุณ
ประพีร์  
หงษ์เอก
11
114420
คุณ
ประเสริฐ
ศีลพิพัฒน์
11
114421
คุณ
ปราโมช
ถาวร
11
114422
คุณ
พรศรี
สุวรรณโสภณ
11
114423
คุณ
เพ็ญพรรณ
ขอไพบูลย์
11
114424
คุณ
มันทนา
สีลวานิช(ศักดิ์สูง)
11
114425
คุณ
มาลี
 ศรเตชะวิวัฒน์
11
114426
คุณ
ยืนยง
ตันกุรานันท์
11
114427
คุณ
ยุพา
วัฒนะสกลพันธุ์
11
114428
คุณ
ยุพา
สันติวรญาติ
11
114430
คุณ
รัชพร
ตั้งยั่งยืน
11
114431
คุณ
รุจี
นริทรกุล(ปองเงิน)
11
114432
คุณ
วราห์
บุญซื่อ
11
114433
คุณ
วัลลภ
จิรเมธากร
11
114434
คุณ
วีรพงษ์
โพธิราช
11
114435
คุณ
ศิริเพ็ญ
ไตรธรรม
11
114436
คุณ
ศิริรัตน์
ปุรณะพรรค์(ธีรสวัสดิ์)
11
114438
คุณ
สายชล
คำตื้อ
11
114439
คุณ
สายทิพย์
อุตตมะรูป
11
114440
คุณ
สิน
จินดารัตนวรกุล
11
114442
คุณ
สุนีย์ 
ศิลพิพัฒน์
11
114443
คุณ
สุปรียา
งามจบวิทยานนท์
11
114444
คุณ
สุภาภรณ์
จารุสวัสดิ์(พูนปัญญา)
11
114445
คุณ
สุรพงษ์
แสงทักษิณ
11
114446
คุณ
อดิเทพ
เอกเอี่ยมสิน
11
114447
คุณ
อนุศักดิ์
มูลวงษ์
11
114449
คุณ
อรสา
มั่นคงขันติวงศ์(กาญจนัมพะ)
11
114450
คุณ
อรุณี
เพียบเพียร
11
114451
คุณ
อัญจนา   
จิรเมธาธร
11
114452
คุณ
อำไพ
แอนโทนี่(ฟ้าประทานชัย)
11
114453
คุณ
อำไพ
ลี(อำไพพิทักษ์วงค์)
11
114454
คุณ
อุปถัมภ์
ไชยมงคล
11
114456
คุณ
ปราโมทย์
ผลาชีวะ
11
114457
คุณ
พงษ์ศักดิ์
ไวยนันท์
11
114458
คุณ
ศรชัย
จันทรสูนย์
11
114459
คุณ
สุนทรี
กาญจนโรจน์
11
114460
คุณ
เบญจางค์
พัฒนกุล(ศรบรรจง)
11
114461
คุณ
รัชนีกร
อักษรกุล(โหติการ)
11
114462
คุณ
ส้มแก้ว
โพธิ์เจริญ
11
114463
คุณ
นิรมล
พงษ์ศิริกุล
11
114464
คุณ
อวยพร
พัฒนชัย
11
114465
คุณ
สมุทร
นิ่มนวล
11
114466
คุณ
วันชัย
กิตติธีรนันท์
11
114467
คุณ
สุริยะ
โพธิ์งาม
11
114468
คุณ
ชูศรี
จิรชัยศักดิ์เดชา
11
114469
คุณ
พัฒนพงศ์
ชวะโนทัย

 ทำเนียบเสดสาด มช

ทำเนียบเสดสาด รุ่น 07 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 08 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 09 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 10 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 12 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 13 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 14 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 15 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 16 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 17 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 18 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 19 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 20 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 21 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 22 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 23 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 24 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 25 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 26 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 27 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 28 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 29 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 30 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 31 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 32 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 33 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 34 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 35 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 36 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 37 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 38 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 39 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 40 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 41 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 42 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 43 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 44 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 45 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 46 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 47 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 48 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 49 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 50 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 51 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 52 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 53 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 54 articledot
รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นเศรษฐศาสตร์ มช
dot
bulletรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
dot
ทำเนียบศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์ มช
dot
bulletรายชื่อศิษย์เก่าเสดสาด
bulletรวมรูปถ่าย@อีคอนทุกรุ่น
dot
@ CMU
dot
bulletเรื่องขำๆ กับมอชอ
dot
@ Chiangmai
dot
bulletรวมย่าน Shop @ Chill
bulletเที่นวสบายๆ เสาร์ อาทิตย์
bullet สิ่งพิมพ์@ เชียงใหม่
dot
Link
dot
bulletรวมมิตร@ลิงค์เสดสาด
dot
ลงทะเบียนศิษย์เก่าเสดสาด
dot
bulletลงทะเบียนศิษย์เก่าออนไลน์ได้ที่นี่
dot
ร้านของพี่ๆน้องๆ Econ CMU
dot
bulletรายชื่อร้านพี่ๆน้องๆ Econ บางส่วน
bulletร้านกาแฟ analog house cafe n’ craft
bulletร้าน มอร์หม้อไฟ
bulletร้านแม่หญิงใหญ่
bulletน้ำพร​ิกปลาสลิดแม่เภา
dot
รับข่าวสารอีคอน

dot
dot
dot


คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Facebook  เสดสาด มช


Copyright © 2011 All Rights Reserved.