ReadyPlanet.com
dot dot
bulletสานส์จากนายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ มช
bulletกรรมการสมาคมเศรษฐศาสตร์ มช
dot
รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นเศรษฐศาสตร์ มช
dot
bulletรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
dot
ทำเนียบศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์ มช
dot
bulletรายชื่อศิษย์เก่าเสดสาด
bulletรวมรูปถ่าย@อีคอนทุกรุ่น
dot
@ CMU
dot
bulletเรื่องขำๆ กับมอชอ
dot
@ Chiangmai
dot
bulletรวมย่าน Shop @ Chill
bulletเที่นวสบายๆ เสาร์ อาทิตย์
bullet สิ่งพิมพ์@ เชียงใหม่
dot
Link
dot
bulletรวมมิตร@ลิงค์เสดสาด
dot
ลงทะเบียนศิษย์เก่าเสดสาด
dot
bulletลงทะเบียนศิษย์เก่าได้ที่นี่
dot
รับข่าวสารอีคอน

dot
bulletเสดสาด มอชอ
dot
ร้านพี่ๆ น้อง ชาวเสดสาด มช
dot
bulletรายชื่อร้าน


คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Facebook  เสดสาด มช


สานส์จากนายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ มช

สานส์จากนายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

นับเป็นเกียรติประวัติของผมที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผมมีความตั้งใจและจะทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาคมอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งผมต้องขอบพระคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่ได้ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมา

ผมมีความเชื่อมั่นว่า คณะกรรมการสมาคมฯชุดใหม่ จะได้ร่วมกับชาวเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ปัจจุบัน และคณาจารย์อาวุโส ซึ่งที่รักและเคารพของพวกเรา จะร่วมกันบริหารสมาคมให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

คณะกรรมการฯได้มีประชุม หารือ ร่วมกันหลายครั้งและได้ข้อสรุปที่ออกมาเป็น แผนการดำเนินงานในปี 2559-2560 ซึ่งจะมีกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นรับน้องรถไฟ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ที่ผ่านไปแล้ว ยังจะมีงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี ในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งได้มีทีมงานจากรหัส 38 ที่แข็งขันและทุ่มเทมาช่วยจัดงานอย่างเต็มความสามารถ และที่ผมตั้งใจ คืองานแสดงมุทิตาจิตต่อคณาจารย์ปัจจุบันและคณาจารย์อาวุโส และร่วมสังสรรค์กับคณาจารย์และศิษย์เก่าที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจะได้มีการหารือในรายละเอียดกับกรรมการบริหารงานที่เชียงใหม่ ด้วย

ผมและกรรมการสมาคมฯ มีความมุ่งมั่นที่จะให้สมาคมเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมประสานกับศิษย์เก่าในทุกๆรุ่น ศิษย์ปัจจุบันในทุกชั้นปี คณาจารย์ทุกท่าน เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและประสานความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยผมจะได้ขอเชิญที่ปรึกษาและผู้ประสานงานงานทุกรุ่นเข้าร่วมประชุม หารือ ให้ข้อเสนอแนะในแผนการดำเนินงานของสมาคมในเดือนกันยายน นี้ และกำลังพยายามหาแนวทางสื่อสารไปยังสมาชิกในหลายๆทาง ซึ่งปัจจุบันมี SOCIAL MEDIA จำนวนมาก อาทิเช่น WEB SITE LINE สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น หากสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะ หรือจะช่วยดำเนินการให้งานของสมาคมเจริญก้าวหน้าไปในทุกๆด้าน และเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ไปยังสมาชิกกลุ่ม สมาคมก็จะยินดีเป็นอย่างยิ่ง

ท้ายที่สุดนี้ ผมหวังว่าเอกสารนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะส่งข่าวของสมาคมฯไปยังสมาชิกของเราให้กว้างขวางและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ผมในนามนายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบพระคุณกรรมการสมาคมทุกท่าน ท่านที่ปรึกษาสมาคม ผู้ประสานงานรุ่นทุกรุ่นที่กรุณาเสียสละ เข้าร่วมงานกับสมาคม ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ ไม่ย่อท้อต่อปัญหา อุปสรรคใดๆ เพียงเพื่อให้การดำเนินงานของสมาคม ประสบวามสำเร็จยิ่งๆขึ้นไป ขอขอบพระคุณอีกครั้งครับ

 

                                                                                                                                                                                    (สุวัฒน์  เทพอารักษ์)

                 นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 Copyright © 2011 All Rights Reserved.